Outsourcing

outsourcingNasza firma przyjmuje oraz przekazuje zadania, zlecenia projektów i procesów do realizacji jednostkom zewnętrznym oraz przyjmuje takie realizacje jak montaż, pakowanie, selekcjonowanie, oznaczanie, usługi w złożonych procesach na danych operacjach, inne na materiałach i komponentach powierzonych.