Handel wyrobami hutniczymi.

Firma w swoim zakresie oferuje sprzedaż materiałów hutniczych walcowanych na zimno i gorąco.
W naszej ofercie znajdują się: